Rekonstrukce

checkProvádíme rekonstrukce domů a bytů na klíč. Součástí dodávek a prací je vždy individuální přístup požadavkům stavebníka. Rekonstrukční práce dle zaměření dělíme na celkové, respektive komplexní stavební úpravy domů a bytů.

Rekonstrukce realizované VKN-stav, s.r.o.

Rekonstrukce bytu, realizace jaro 2011

Rekonstrukce domu v Šáreckém údolí, realizace podzim 2009

checkZabýváme se sanaci zdiva a dle potřeby i odizolování stavby chemickou navrtávkou.
Pro názornost uvádíme běžný a nutný postup sanace zdiva.

1. odkopání zeminy kolem domu do hl. pod úroveň podlahy a provedení bezpečn. zábran proti sesuvu výkopu po dobu vysychání

 • očištění zdiva, ponechání vysušení alespoň po dobu 3týdnu
 • chemická navrtávka – dle potřeby
 • plošný protiplísňový nástřik
 • odizolování nopovou fólii
 • osazení drenáže min. DN100 ve štěrkovém loži a její svedení pomoci trativodů např. do jímací nádrže
 • přikrytí geotextilii
 • obsyp zeminou s postupným zhutněním
 • zřízení okapního chodníku-stačí alespoň v šíři/od obv. zdi domu/ 30cm a zásyp kačírkem

2. Nové sanační vnitřní omítky

 • otlučení vnitřních omítek /dle potřeby/
 • pročištění spár
 • plošný protiplísňový nátěr
 • sanační jádrová omítka WTA 024 CEMIX
 • sanační omítka štuková WTW O34 CEMIX
 • malba vápenná

Pouze v této kombinaci a dodržení technolog. postupu lze zaručit kvalitní odizolování.
Na každou objednávku zpracujeme cenovou nabídku, které předchází nutná osobní prohlídka.

Sanace

 

Foto realizovaných částí staveb