Rada EMCC Czech Republic, z. s.

26. 3. 2015 byla na 7.  výročním sněmu  zvolena rada spolku ve složení

 

07f8960

Norbert Riethof

prezidnt EMCC Czech Republic
statutární zástupce EMCC Czech Republic, z. s.

norbert.riethof@emcc-czech.cz
CZ.President@emccouncil.org

 

c5dee507-6497-4c68-8587-4ea68f7d86c8

Roman Chudoba

radní pro etiku a předpisy

roman.chudoba@emcc-czech.cz

 

bdfd349d-ef59-4ea1-825c-9a5998cee1b5

 Vlastimil Jaroš

radní pro výzkum a publikační činnost

vlastimil.jaros@emcc-czech.cz

 

108a534

Jiří Soljak

radní pro marketing a členskou základnu

jiri.soljak@emcc-czech.cz

 

298579c

Michal Barda

radní pro akreditace a standardy

michal.barda@emcc-czech.cz

 

Rada jmenovala výkonnou ředitelku

 

dak-1048

Dana Kodešová

výkonná ředitelka EMCC Czech Republic,
statutární zástupce EMCC Czech Republic, z. s.

dana.kodesova@emcc-czech.cz, akce@emcc-czech.cz