O EMCC

EMCC je nezávislá, nestranná a nezisková organizace.

EMCC sdružuje všechny, jejichž společným cílem je zvyšování profesní úrovně koučování a mentorování:

 • kouče a mentory;
 • poskytovatele služeb v oblasti koučování a mentorování;
 • poskytovatele školení a odborného rozvoje a supervize v koučování a mentorování;
 • odborníky, kteří se teoreticky zabývají problematikou koučování a mentorování;
 • studenty příbuzných oborů (psychologie, andagogika, pedagogika, management);
 • všechny, kteří služeb koučování a mentorování využívají.

Pořádáme pravidelné Klubové večery, které prezentují nejrůznější přístupy a příklady dobré praxe koučování a mentorování. Setkávají se zde zájemci o koučování a mentorování z řas poskytovatelů i uživatelů, kteří si vyměňují zkušenosti a navzájem rozvíjejí své dovednosti a znalosti.

Pořádáme také workshopy a konference se zahraničními odborníky

Zaštiťujeme akreditaci koučů v rámci systému European Individual Accreditation (EIA) a připravujeme plně českou verzi akreditací. Akreditace vycházejí z kompetenční matice (úrovně znalostí a psotojů kouče) a etického kodexu EMCC.

Vize EMCC

 • EMCC je organizace sdružující všechny ty, jejichž společným cílem je neustále zvyšovat profesní úroveň a rozsah výzkumu v oblasti koučinku a mentoringu.
 • EMCC je celoevropská organizace.
 • EMCC je nezávislá, nestranná a nezisková organizace.

Cíle EMCC

Cílem EMCC je propojit nejen svět profesionálních koučů, jejich klientů, koučovaných a mentorovaných,
ale také svět poskytovatelů vzdělání, akademiků a výzkumníků.

 • Poskytovatelé služeb v oblasti koučinku a mentoringu, školení a odborného dohledu,
 • Odborníci, kteří se teoreticky zabývají problematikou koučinku a mentoringu,
 • Ti, kteří služeb v oblasti koučinku a mentoringu využívají.

EMCC podporuje prosazování a osvojování stanovených kritérií.

Etický kodex

V listopadu 2010 na konferenci v Dublinu Evropská rada pro EMCC jednomyslně schválila Etický kodex, který byl v rooce 2016 novelizován.

Partnerství EMCC Czech Republic

Etická platforma profesních organizací koučů www.eppok.cz

International Coach Federation Czech Republic www.coachfederation.cz

Česká asociace koučů www.cako.cz