Akreditace koučů

O EMCC akreditaci

Co je European Individual Accreditation (EIA)?

EIA

Akreditace EIA je celoevropsky uznávané ocenění kvality, které prokazuje, že daný kouč/mentor má příslušnou úroveň znalostí a schopností, které umí efektivně používat ve své praxi. Akreditace EIA nastavuje vysokou úroveň standardů kvality a je na trhu uznávaná jako prestižní ocenění kvality koučů a mentorů. Tato akreditace napomáhá další profesionalizaci tohoto oboru tím, že:

 • nastavuje vysokou úroveň hodnotících kritérií
 • porovnává schopnosti a dovednosti na základě Kompetenční matice EMCC
 • využívá spolehlivé a důkladné hodnotící metody
 • vyžaduje profesionální přístup s uměním zpětné vazby a reflexe
 • zajišťuje závazek k neustálému rozvoji koučů a mentorů

K čemu je dobrá?

Akreditace EIA je relevantní pro všechny, kteří jsou zapojeni do mentorování a koučování, a to bez ohledu na to, zda je to jejich hlavní nebo vedlejší činnost. Každý může požádat o akreditaci příslušné úrovně od Foundation po Master Practitioner. K EMCC se může přidat kdokoliv a získat akreditaci i s minimem zkušeností. Jakmile se jeho kompetence v této oblasti rozvinou, pak může zažádat o vyšší úroveň, která více odpovídá nabytým dovednostem a zkušenostem.

Přínosy akreditace EIA

Pokud máte akreditaci EIA, znamená to, že jste profesionální kouč/mentor s nezbytnými znalostmi prověřenými přísnými standardy EMCC, který umí tyto znalosti a dovednosti používat v praxi. EIA:

 • poskytuje klientům větší záruku odborných kompetencí
 • zvyšuje osobní důvěryhodnost a profesionální postavení
 • ukazuje odhodlanost k neustálému rozvoji a zlepšování vašich koučovacích a mentorovacích dovedností
 • zvyšuje důvěryhodnost a standardy této profese
 • zaručuje, že nejste pouze způsobilý k vykonávání profese, ale že správně koučovat a mentorovat opravdu umíte
 • nastavuje systém pro váš osobní rozvoj

Obecně platí, že akreditace EIA od zájemců vyžaduje angažovanost, zapojení a tvrdou práci. Vyžaduje profesionální přístup a zájemci potvrzují, že projít procesem žádosti o akreditaci je pro ně užitečné tím, že se osobnostně rozvíjejí a zároveň si potvrzují svou každodenní praxi.

Příslušné dokumenty k akreditaci najdete zde:

EIA-zadost_pro_drzitele_EQA_certifikatu.doc

EIA-pruvodce_zadosti_pro_drzitele_EQA_certifikatu.doc